Länkar

Copyright © Astrid Öbrink 2016

All Rights Reserved

LÄNKAR

Föreningen Konstliv Halland är en ideell och opolitisk förening av

yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare med säte i Halland.

http://www.konstlivhalland.se/

 

 

 

 

 

 

 

BUS, Bildkonst Upphovsrätt i Sverige, är en organisation för bildkonstnärer

oavsett uttryckssätt, målare, skulptörer, grafiker, illustratörer, performers,

videokonstnärer, konsthantverkare, designers etc. Genom BUS får bild-

upphovsmannen ersättning när konstverk nyttjas och juridisk hjälp i upp-

hovsrättsfrågor. Vi underlättar användning och säkerställer att relevanta

tillstånd ges.

http://www.bus.se/

 

 

 

 

 

 

www.konstihalland